SORGGRUPPE I GENFOFTE KOMMUNE ER ET TILBUD
TIL BØRN OG UNGE, SOM ER PÅVIRKET AF ALVORLIG SYGDOM,
ELLER DØDSFALD I FAMILIEN.
ET STED HVOR VI MØDES UNDER TAVSHEDSPLIGT.