Tanker bag gruppen

At dele sin sorg med andre giver ro, tryghed, glæde og håb.
Børnene i gruppen kan blive til stor gensidig støtte for hinanden.
Erfaringen viser, at det er en stor hjælp for børn at lytte til andres tanker og følelser i forbindelse med sorg.
Det skal være et forum hvor børn, der har oplevet at miste eller er påvirket af alvorlig sygdom, mødes og udveksler erfaringer.
Det at være en del af gruppen har en særlig betydning for børnene, idet mange oplever en ensomhed og anderledeshed i hverdagen.